Disclaimer

GOODCLUB B.V. (Kamer van Koophandel: kvk 59774908), hierna te noemen GOODCLUB, verleent je hierbij toegang tot www.goodclub.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene in de GOODCLUB shop te kopen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de GOODCLUB shop en/of de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van de GOODCLUB shop en de voorwaarden van deze producten en diensten. 

GOODCLUB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

GOODCLUB spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GOODCLUB. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GOODCLUB. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GOODCLUB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GOODCLUB en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GOODCLUB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de webwinkel van GOODCLUB.nl.