Wat is goed?

LATEN WE EERLIJK ZIJN

We noemen ons Goodclub, maar natuurlijk hebben wij niet de 'Goedheid' in pacht. We hebben voor dat woord gekozen, omdat duurzaam in deze tijd wel een heel erg platgetreden term is, die bovendien veel wordt ingezet als marketingtruc omdat duurzaamheid hot is. Het voordeel van 'goed' is, dat het woord een hele brede betekenis heeft.


Elke dag maak je op elk gebied keuzes.

Wij willen faciliteren dat goede keuzes maken gemakkelijk, leuk en logisch wordt!


Het nadeel van de term goed kan zijn is dat je met een geheven vingertje gaat roepen: dit is goed en dat is fout! Dat willen we niet. Ons uitgangspunt is dat ieder mens in beginsel weet wat goed is. Een keuze met liefde voor anderen, voor jezelf en de wereld. Dat is het kompas van ons bedrijf. Uiteraard kun je daar niet alle beslissingen op nemen: je moet wel maatstaven hanteren om geloofwaardig een 'goed' bedrijf te zijn.

Nu is het voordeel dat we voortkomen uit Waardekaart, en dat initiatief is ontstaan in de Kleine Aarde. Dit duurzame bolwerk, dat is opgezet in de jaren '70 heeft een zeer gedegen en wetenschappelijke achtergrond. Mensen met een vooruitziende blik en kennis van mens en natuur, ontwikkelden hier de eerste ecosystemen, experimenteerden met zonne- en windenergie, gaven milieu educatie. Hier, op het Ecopark in Boxtel, werd een basis gelegd van vele ecologische technieken die nu nog worden toegepast.

De kennis die dit heeft opgeleverd, gebruiken we nog steeds bij de keuzes voor onze partners. Uiteraard geïnterpreteerd op een manier die bij deze tijd past.

Daarbij weten we dat 100% duurzaam niet bestaat: we nemen als mens nou eenmaal ruimte in, we eten en drinken, we gebruiken en we vervuilen. En we zijn allemaal mensen die fouten maken. Maar als de intentie er is, en we houden ons aan onze eigen menselijke regels, die meebewegen met de voortschrijdende kennis, dan zijn we in elk geval zo goed mogelijk bezig.


UITGANGSPUNTEN

Voor alle producten en diensten die via Goodclub worden aangeboden geldt:

* ze zijn eerlijk verhandeld (in de hele keten)
* ze zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd
* er is een beleid op het gebied van afvalbeheer of een 'tweede leven' van het product

DILEMMA'S

​Hoe gaan we om met producten die niet op alle vlakken 'milieuvriendelijk' zijn geproduceerd, maar wel voor een enorme energiebezuiniging zorgen? Mag een bedrijf meedoen dat allemaal milieu-onvriendelijke producten heeft, maar 1 ontegenzeggelijk goed ding? Is een eco product dat vanuit de andere kant van de wereld wordt ingevlogen wel een 'goede keuze'? Allemaal dilemma's waar we elke dag tegenaan lopen. En waarop we niet altijd een sluitend antwoord op hebben. Hierbij hanteren we bij onze keuze ons eigen boerenverstand, onze intuitie en een aantal algemeen aanvaarde keurmerken.

ONZE CROWD

Daarnaast is er nog een andere bron waarop wij graag een beroep doen: onze crowd, Jij dus! Vind jij dat we ergens NIET GOED zitten? Laat het ons weten! Mail naar klantenservice@goodclub.nl en laat ons inzicht voortschrijden!